När stressen lägrar kroppen

Min förhoppning med denna föreläsning är att tystnaden och skammen kring psykisk ohälsa ska brytas, att vår bräcklighet blir en erfarenhet som värderas och tas till vara. Jag hoppas den kan hjälpa dig att möta en vän/arbetskamrat i en liknande situation – eller dig själv. Att den kan sätta igång tankar kring vad vi värderar i livet och att den ingjuter hopp och mod att våga lämna en arbetssituation/livssituation som tar mer energi än vad den ger.

Livet är alltför kort för att vandra i gyttja.

Efter föreläsningen ser jag helst att det finns tid för samtal/frågor, föreläsning och samtal ca 1-1,5 timme.

Har ni andra önskemål om upplägg så är jag öppen för förslag.