På Hannes föreläsning får vi höra om utmattningsdepression, vad som ledde honom dit, den trevande vägen ut och strategier som har fungerat.

Efter föreläsningen hoppas Hannes att den nya kunskapen kan hjälpa dig att lättare möta en närstående, vän eller arbetskamrat i en liknande situation – eller dig själv.

Hannes berättar om hur stressen lägrade hans kropp, om skammen och tystnaden kring psykisk ohälsa. Hur han slits mellan att lämna sitt gamla liv bakom sig och rädslan över att stå utanför det liv han byggt upp, att förlora sin identitet. Om det obeskrivliga i att bli pappa men också om hur han försummar sin son av ovanstående rädsla. Hur han krampaktigt försöker hålla borta vetskapen om att han måste lämna företaget. Att han inte ens vet vilka drömmar och tankar som är hans och vilka som är företagets.

Han bestämmer sig för att resa i väg en tid, för att få vara, tänka och för att våga fatta beslutet. Han är tacksam för det stöd han fick av en chef som uppmuntrade honom att åka. Även kärleken gav honom modet att våga ta steget och lämna företaget. Den kvinna han mött några år tidigare hade revolutionerat honom och med henne blev nuet så exploderande vackert att behovet av att rusa genom livet försvann. När tankarna kom började han ta långa promenader som sedan övergick i löpturer och styrketräning. Inte för att fly undan tankarna utan för att hantera dom. Han skrev om sina upplevelser av sjukdomen vilket resulterade i en skiva och Hannes bestämde sig för att tala om det som hänt.

Hannes mår idag fint och njuter av att se sin son finna sin passion i livet. Han umgås mycket mer med sin familj, sin livskamrat och barnen. Han har alltid varit fysiskt aktiv och trivs bäst i rörelse. I nuläget arbetar han inom barnomsorgen, föreläser och bor i både Riddarhyttan och Stockholm.

Hannes vill att föreläsningen ska sätta i gång tankar kring vad vi värderar i livet och att den ingjuter hopp och mod att våga lämna en arbetssituation eller livssituation som tar mer energi än vad den ger. Hans förhoppning är att tystnaden och skammen kring psykisk ohälsa ska brytas, att vi ska våga prata om det som är svårt och jobbigt.

Livet är alltför kort för att vandra i gyttja.

Efter föreläsningen önskar Hannes att det finns tid för samtal och frågor, en föreläsning väcker många frågor och tankar som det är bra att få svar på och hjälp med direkt.

Föreläsningen och frågestund tar ca 1–1,5 timme.