Depressionen räddade Tomas liv.

Vi vill verkligen inte må dåligt men en kris kan också innebära och ibland till och med vara en förutsättning för utveckling.

I Tomas fall var det nödvändigt, med utveckling. Om han inte hade hittat ett nytt sätt att förhålla sig till livet eller funnit en ny identitet så hade han inte klarat sig alls, varken som förälder, i äktenskapet eller i yrkeslivet. Han menar till och med att det vore fullt möjligt att han inte hade varit här alls. Med en bakomliggande ökad sårbarhet för att uppleva stress, oro, ångest och depressivitet så har livet krävt en ökad motståndskraft för att såväl överleva som att hitta till ett väl fungerande liv för Tomas.

Född och uppväxt i Mellansverige med rötter i Tornedalen, kom en del av det dåliga självförtroende med generna, menar Tomas som berättar om hur hans depression och andra kriser i livet givit honom nya insikter om sin egen sårbarhet och vilka verktyg som har hjälpt och fortsatt idag hjälper honom att hantera livets utmaningar och svårigheter.

En dag när Tomas stod och spacklade en vägg i det nyköpta radhuset föll han ihop och blev liggandes på en säng utan ben. Som nybliven fyrbarnsförälder och egen företagare med nyligen införskaffad mini van så utvecklar sig livet därefter inte alls som han eller hans familj tänkt sig. En utmattningsdepression har drabbat Tomas och ett år senare ligger han kvar i sängen som fortfarande är utan ben. Livet sätts på vänt och själv hamnar Tomas allt djupare ned i en depression som ska komma att förändra hans liv för alltid.

Genom djupa livsstilsförändringar, många år av terapi och meditation har Tomas hittat en djupare förståelse för sig själv, orsaker till sin depression och depressiva läggning samt vägar, avfarter och stigar som tar honom ut ur dessa tillstånd. Det som är Tomas svårigheter och sårbarhet inför livet visar sig i hans resa mot ett annat mer hållbart liv vara det som ska komma att bli hans styrka och nyckel till såväl utkomst som välmående.

Följ Tomas på hans resa in i en depression och hur han tar sig igenom den till ett annat, idag mer hållbart liv.

På Tomas föreläsning får vi höra honom dela med sig av sina erfarenheter med öppenhet och en djup inlevelse och höra hur han möter sin inre oro, ångest och självtvivel i livets egentligen förväntade utmaningar, men hur det för honom innebär att hamna längst ned i en djup depression. Med humor och värme berättar han bland annat om att sörja sig själv, om det tornedalska genetisk arvet och om det förlösande och läkande med att få möjlighet att dela med sig till andra om sin psykiska ohälsa.

Tomas Nilsson, Mindmatch AB

Ledarcoach, handledare och samtalsterapeut

070-744 51 50

tomas@mindmatch.se

www.mindmatch.se