Tomas berättar om sin egen erfarenhet av att ha drabbats av utmattningsdepression och hur han tog sig tillbaka till ett fungerande yrkesverksamt liv igen. Tomas möter även i sin yrkesroll som coach och samtalsterapeut människor med liknande upplevelser, om svårigheterna i att berätta om det vi drabbas av, och därifrån ta sig tillbaka till livet och arbetet igen: När är jag frisk? Kan jag gå tillbaka till samma arbetsplats? I vilken takt? Ska jag berätta om det jag har varit med om? För vem och på vilket sätt?

I mötet med Tomas får vi följa hans väg in i en utmattningsdepression som ledde till en egentlig depression där han förlorade viljan att leva. I dag lever Tomas ett rikt liv tack vare samma kris som kunde ha kostat honom livet.  Vi får ta del av processen, verktyg, övningar samt nya förhållningssätt och metoder som hjälpt honom ur krisen och idag gör det möjligt för honom att var nöjd med sig själv och livet som det är.

Tomas är född 1965 i Västerås. Han har studerat och levt i Stockholm, Málaga och Barcelona. Han återvände till sin hemstad för att bilda en stor familj, 4 barn, och start eget familjeföretag. Tillsammans med en stor dos inre stress av att prestera och lyckas med livet och föräldrar från den djupaste Tornedalen i norr och deras liv och erfarenheter som de bär på, bildar Tomas historia en väv av uppväxtmiljö och gener som blir de perfekta förutsättningarna för en djup depression.

Från kriser till skatter

Efter många och långa år av samtalsterapi och inre utveckling och till slut en nyorientering i livet som får Tomas att växa som människa, förälder, partner och företagare, blir kriserna i livet till skatter som han inte vill vara utan.

Han berättar öppet och inlevelsefullt, ofta med humor, om sina egna erfarenheter av att vara psykiskt sjuk, svårigheterna med att beskriva sitt tillstånd i mötet med sjukvården, och vad han uppfattar har varit hjälpsamt på vägen mot ett friskare liv än det han levde innan han blev sjuk.

Han arbetar med människor i och utanför organisationer som hamnar i olika kriser i livet. Med sitt föredrag vänder sig Tomas till alla som mött psykisk ohälsa i sig själva eller som anhöriga, men specifikt till arbetsgivare, myndigheter och vårdinstanser som vill öka sin förståelse av hur det är att uppleva psykisk ohälsa och vilka möten och åtgärder som varit mest hjälpsamma på vägen tillbaka till livet och arbetet.