Hur bokar jag en ambassadör?

För att boka en ambassadör kontaktar du oss på:

vastmanland@hjarnkoll.se

076-005 89 85

Varför boka en ambassadör?

När en ambassadör delar med sig av sina egna erfarenheter så förändras något. Statistiken, siffrorna och diagnosbeskrivningen får plötsligt en kropp. När en ambassadör delar med sig av sina svårigheter i livet, om sin kamp, om strategier som har fungerat så tar vi bort ett tabu. I det efterföljande samtalet kan deltagarna prata om ambassadörens erfarenhet istället för att blotta sig själv.

Andra sammanhang där ambassadörens erfarenhet kan komma till nytta är t.ex. panelsamtal, kompetensutvecklingsdagar eller vid verksamhetsutveckling där ambassadörens eget perspektiv på t.ex. bemötande inom vården, anpassningar i skolan kan ha stor betydelse i processen. Våra ambassadörer kan också vara delaktiga i fokusgrupper och referensgrupper i utvecklingsarbete inom t.ex. äldrepsykiatrin.

Våra ambassadörers erfarenheter

Våra ambassadörer representerar tillsammans ett brett spektrum inom psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi har ambassadörer från unga vuxna till seniorer.

Vad kostar det att boka en ambassadör?

Kontakta oss för upplägg och prisuppgift kring anlitande av ambassadör för uppdrag som t ex föreläsning, panelsamtal eller fokusgrupper.