Under Patrik Hammarbäcks föreläsning får vi följa honom under hans uppväxt med ADHD, i en värld där varken han själv eller omvärlden känner till diagnosen. Vi får höra om problem som han haft, och många gånger fortfarande har, och hur han har lärt sig hantera det.

Patrik föddes 1975, och 1982 började han skolan. Till en början tyckte han att skolan var rolig, men i takt med att kraven ökade minskade också lusten till skolan. Oavsett hur mycket han försökte så lyckades han sällan i skolan och med tiden förvandlades den till något negativt han var tvungen att uthärda.

Att hela tiden misslyckas gjorde att Patrik fick en väldigt negativ självbild och han såg sig som dum och korkad. Samtidigt fanns det en del vuxna i hans närhet som fokuserade och lyfte hans styrkor istället för hans svagheter och det gjorde att han började problematisera sin bild av sig själv som dum och korkad.

Efter en längre tids väntan påbörjade Patrik en utredning för ADHD 2014, och året efter blev han diagnosticerad. Detta var en enorm lättnad för honom och han fick äntligen en förklaring till varför inte vissa saker hade fungerat för honom.

Idag studerar Patrik till präst och jobbar 25% med barn och ungdomar i en församling i Västerås. Även om han inte har hittat rätt verktyg för vissa av hans svårigheter så är det oerhört mycket bättre idag än innan han diagnosticerades!

Patriks föreläsning kan bjuda på både “lite klump i magen”-känsla och lite skratt men framförallt mycket igenkänning. Det är en föreläsning med mycket värme och konkreta exempel på hur en resa från odiagnostiserad till att få en ADHD diagnos som vuxen kan vara.