Gunilla och Kevin föreläser om Autism ur två olika perspektiv. 

Kevin fick en Autismdiagnos när han var sju år och han berättar om hur det har varit och hur det är att leva med den diagnosen. Gunilla berättar hur det är att vara mamma till ett barn med NPF-diagnos. 

De tar med er på en resa genom Kevins liv och berättar om vilket bemötande han fått i samhället. Ni får ta del av deras erfarenheter av bland annat Försäkringskassan, BUP, LSS, olika skolor, kortis och daglig verksamhet. 

Kevin berättar om sina specialintressen och Gunilla om hur familjen bekräftat dem och gjort dem som en del av familjens livsstil. De har kommit i väg på äventyr, som inte blivit av om det inte vore för Kevins diagnos. 

De vill med sin föreläsning ingjuta hopp och visa på hur bra det kan bli, trots att det inte kändes så när de var mitt i kaoset. 

De vill berätta sin historia för att på så sätt sprida kunskap om NPF. 

Välkommen att boka Kevin och Gunillas föreläsning.