Jag hade levt under ständig stress och press i många, många år. Som sexbarnsmamma och förskollärare fanns det få möjligheter till återhämtning. Ett av mina barn, Kevin, har en NPF-diagnos och jag har fått kämpa för att han ska få den hjälp han har rätt till. Om detta föreläser vi om.

De första åtta åren som mamma var jag, så gott som, helt ensamstående med de två barnen.

När jag sedan träffade en ny man, blev jag så glad, så jag i min iver och glädje bäddade för traditionella könsroller.

Jag ställde enorma krav på mig själv och hade svårt att säga nej. Jag fick många stressymptom, såsom hjärtklappning, panikångest, sömnsvårigheter, kristallsjukan och tinnitus. Vid flera tillfällen drabbades jag av strokeliknande symptom. Trots alla dessa varningssignaler lyssnade jag inte på min kropp. Jag körde bara på hårdare och hårdare. Jag blev sjukskriven vid några tillfällen, men bara några månader i taget, sedan körde jag på igen.

Tills en dag när det inte gick längre. Jag drabbades av utmattningssyndrom.

 Jag berättar om vägen dit och om vilket stöd och vilken hjälp jag har fått. Ni får veta vad som blev min vändpunkt och hur jag kunde börja må bra igen.

Jag vill med min föreläsning inge hopp och framtidstro och dela med mig av de verktyg jag fått på vägen.

Jag vill berätta min historia för att på så vis sprida kunskap om psykisk ohälsa. Jag vill visa att det är viktigt att inte ge upp!

Med envishet och ett positivt och öppet sinne går det att hitta nya vägar i livet.

Öppnas det nya dörrar, våga kliv ut genom dem och du…glöm inte att andas!

Välkommen att boka min föreläsning!