– Var inte så känslig? – Äh, det är väl inte så noga? – Men sluta tänk så mycket!
Det är ord jag ofta fått höra och som jag tidigare tog åt mig av, d.v.s innan jag hade kunskap om personlighetsdraget HSP som ca 20 – 30% av all världens befolkning har.

Idag ser jag högkänsligheten med också alla dess positiva nyanser och styrkor

HSP är på inget sätt en diagnos och hör egentligen inte samman med psykisk ohälsa. Men den psykisk ohälsa jag tidvis lidit av bl.a utmattningssyndrom beror förmodligen delvis på att jag inte har haft kunskapen om HSP. Och anledningen till att jag fortfarande då och då drabbas beror till stor del pga. att jag inte tar hänsyn till mitt personlighetsdrag. Det är därför jag tycker det är så viktigt att sprida kunskapen om HSP för att kunna förebygga psykisk ohälsa.

I min föreläsning berättar jag om min ”HSP-resa” och om de styrkor och utmaningar som finns. Jag ger också tips för att balansera livet samt tips hur man kan bemöta någon med psykisk ohälsa. Det finns även möjlighet att göra ett test som kan ge en fingervisning om man själv är HSP.
Jag har tre huvudinriktningar:
HSP & Yrkesliv – vänder sig till alla men speciellt till arbetsplatser och arbetsplatsrelaterade instanser som t.ex. arbetsförmedling. Här ger jag bl. a tips om hur man med små medel kan få en gynnsam arbetsmiljö anpassad till allas olikheter & likheter.

HSP & Hälsa – tar upp de viktiga 4 K:na Kost, Kropp, Knopp & Känslor + Bemötande. Vänder sig till alla men jag önskar speciellt nå ut till personal inom sjukvård och friskvård. Det finns nämligen vissa skillnader vad gäller reaktioner i kropp och knopp som är vanliga hos högkänsliga och bra att känna till.

Minska stress och oro? Hjärna! Vänder sig till den som vill veta mer om HSP, Stress, Utmattning och Hjärnan.

Jag anpassar gärna min föreläsning med form, längd och innehåll till målgruppen.
Föreläsning, workshop eller frågestund allt efter önskemål. Jag bor i Västerås men reser gärna i hela landet.

Med Kunskap & Kärlek förändrar vi världen!
Våga prata, våga lyssna, våga fråga, våga bry dig!