När Anders var 54 år fick han diagnoserna ADHD och Asperger fastställda och många pusselbitar föll på plats.  

Efter att ha levt utefter scheman och en strukturerad vardag utifrån sin sons diagnoser rasade hans värld ihop när hans son flyttade och tog strukturen med sig.  

När Anders började att läsa om diagnoserna var det många ord som han kände igen sig i, men som han inte tyckte riktigt känslomässigt förklarade vad det innebar att ha en diagnos.  

I föreläsningen ” Känslorna bakom orden ” berättar Anders om hur han upplever sina diagnoser känslomässigt och hur han vänt från att känna sig som en ” utomjording ” till en ” jordevarelse ”  

Anders bor i Västmanland.