Vi i Västmanland vill naturligtvis se att förhållandena förbättras för oss med psykisk ohälsa – och vill naturligtvis se att man aktivt jobbar för att förhindra att fler drabbas.

Vi vet att psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivningar idag. Det måste vi se allvarligt på. Det är förhållandevis lätt att tillsätta utredningar om varför det blir såhär, men det räcker inte. Nån gång måste vi sluta utreda och börja implementera de förändringar vi vet gör skillnad!

När man drabbas av psykisk ohälsa känner man lätt att man förlorar kontrollen över vad som händer runtomkring en. Många andra tycker sig veta bättre vad man behöver. Hjärnkoll tror på den enskildes förmåga att beskriva sin situation och viljan att delta i sin egen utveckling samt att höja sin status i samhället. Hjärnkoll utbildar därför ambassadörer som kan ta del av samtalet.

Hjärnkollambassadörer vill vara en resurs i samhället och dela sina erfarenheter för att hjälpa andra i liknande situation. Vi vet hur det är. Det är vår styrka. Vi kan stötta andra.