Vi vet att psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivningar idag. Enligt Folkhälsomyndigheten så har ca 60% av befolkningen svårt att prata om sin psykiska hälsa. Varför är det så? Vår erfarenhet är att det bygger på rädsla och att vi tror att vi ska ha lösningen. Men vi tänker aldrig att vi ska ha lösningen på en fysisk skada, där lyssnar vi och känner med, och det är samma förhållningssätt som vi borde ha med en psykisk skada.

Våga lyssna, Våga prata, Våga fråga!

På så sätt kan vi öka kunskapen och skapa en annan kultur i skolan, på arbetsplatsen, i familjen.

Hjärnkollambassadörer är en viktig resurs i samhället och delar gärna sina erfarenheter och strategier för att hjälpa andra i liknande situationer.

Hjärnkoll Västmanland vill att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter.