Stå ut, stanna kvar

Hon berättar om sin uppväxt, om hur hon tidigt blev kallad för pojkflicka…hur hon av jämnåriga betraktades som annorlunda vilket i en förlängning födde en känsla av utanförskap. Ett utanförskap som på skolgården tog sig uttryck i både fysisk och psykisk mobbing. Detta resulterade i en dålig självkänsla som hon kämpade med dagligen. Hon utvecklade tvångstankar för att försöka hantera sitt mående. 

Hannah berättar att hon hemifrån har fått en styrka till att vara sig själv och stå upp för sig. Det har varit tufft i vissa situationer men också givit henne ett självförtroende. 

Hannah fann musiken och det kreativa skapandet som blev en katalysator för alla känslor som hon bar på, ett frirum där allt var tillåtet. 

Det är en sårbar, ärlig och levande historia som Hannah delar med sig av. Hon varvar målande beskrivningar med musikinslag och bilder. Hon berör frågor om skuld, skam, identitet och normer men också om en inre kraft och vändpunkter som kommit till att förändra hennes liv. 

Idag arbetar Hannah professionellt med kultur och musik på deltid och utbildar sig också till fritidsledare.