Vi pratar om något som länge varit tabu: den egna psykiska ohälsan. Vi vill motbevisa fördomar och informera om hur det egentligen är.

De flesta av oss har egna diagnoser, några är med i form av anhöriga. Om en i familjen får själva diagnosen är det oftast hela familjen som i någon mån påverkas.

Vi kan berätta vad som hjälpt oss, så det kan bli till hjälp för er.