Se människan bortom ramar och regler

Riksförbundet Hjärnkoll startade 2009 med syftet att minska fördomar kring psykisk ohälsa genom att låta egenerfarna berätta sin historia. Hjärnkollambassadörer har genom åren förbättrat attityder och minskat stigman kring psykisk ohälsa. De senaste tio åren har vi sett en positiv attitydförändring i samhället, de flesta vet idag att psykisk ohälsa inte bara drabbar andra. Det kan drabba vem som… Läs mer »

Verktygslåda för media

Se upp för offerfällan! Det är viktigt att inte framställa en person som intervjuas på ett sätt som kan verka förminskande, oavsett om det sker medvetet eller inte. Undvik stereotypa bilder. En typisk sådan bild kan vara på en anonym person som täcker sitt ansikte med händerna eller armarna. Låt istället intervjupersonen vara aktiv och… Läs mer »

Hjärnkoll Västmanland – i etableringsfasen

Vi pratar om något som länge varit tabu: den egna psykiska ohälsan. Vi vill motbevisa fördomar och informera om hur det egentligen är. De flesta av oss har egna diagnoser, några är med i form av anhöriga. Om en i familjen får själva diagnosen är det oftast hela familjen som i någon mån påverkas. Vi… Läs mer »