Susanne har erfarenhet av depression, suicidalitet och utmattningssyndrom. Med en lång erfarenhet av att hantera livets krokighet har hon byggt upp en erfarenhetsbank av utmaningar av olika storlek, men också möjligheter att växa.

En fråga som ligger henne extra varmt om hjärtat är suicid och pratar gärna fakta och myter men även om hur det är att leva med egen och andras suicidalitet.

Andra exempel på föreläsningar är bemötande, möjlighet till återhämtning/tillbakagång i arbete, att vara en cirkel i ett fyrkantigt sjukförsäkringssystem, djurs betydelse för hälsa, och en optimerad psykiatri. Susanne är folkhälsovetare och blandar gärna de egna erfarenheterna med aktuella fakta utifrån området.