Lisa Björkbacka berättar om hur det är att leva med schizoaffektivt syndrom, ångest och ett före detta läkemedelsberoende. Vi får även höra att hon idag lever i en vardag med sin man och katten Nisse.

När Lisa och hennes tvillingsyster var sex år gamla separerade deras föräldrar. Det var en svår tid för henne. Sett i backspegeln tror hon att det var då hennes ångest började, och som sedan dess är en ständig följeslagare.
Efter en lårbensfraktur när Lisa var 23 år utvecklade hon ett läkemedelsberoende, som hon sedan flera år är fri från.
I vuxen ålder drabbades hon av en kraftig psykos efter perioder av både depression och mani.

Det dröjde fram till år 2006 innan Lisa fick sin psykiatriska diagnos, schizoaffektivt syndrom, blandad typ.
Efter att ha fått diagnosen befann sig Lisa i ett bottenlöst svart hål. Det har tagit henne 20 år att ta sig upp ur det. Med hjälp av medicinsk behandling och stödjande samtal har Lisa idag en vardag där hon mår relativt bra.

Idag arbetar Lisa, dock inom ett helt annat område än vad hon har utbildat sig till.

Under föreläsningen berättar Lisa öppet om hur hon har mått psykiskt och fysiskt dåligt. Hon berättar om hur det vände, och om hur livet ser ut idag. Lisa brinner för att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Att förmedla hopp till sina medmänniskor är en av hennes viktigaste uppgifter i livet!

Förklaring

Schizoaffektivt syndrom är en psykiatrisk diagnos för en grupp psykiska störningar, som uppvisar drag av såväl schizofreni som affektiv störning och vilka uppkommer episodiskt. Störningarna kan vara mer maniska eller depressiva beroende på typ. Schizoaffektivt syndrom karakteriseras av maniska episoder eller upprepade depressioner kombinerat med psykotiska episoder utan depression eller mani. Psykotiska symtom inkluderar hallucinationer, vanföreställningar och desorganiserat tal. Vanligen ses schizoaffektivt syndrom som ett schizofreniliknande tillstånd.

Källa: Wikipedia