Jag pratar om det lilla barnets behov och vad det kan få för konsekvenser om man som barn inte får sina behov tillgodosedda. Och hur lätt man hamnar i dysfunktionella miljöer, där man inte kan få uttrycka riktiga och sanna känslor och som i sin tur skapar ångest och en ständig oro i kropp och själ som smittar av sig.

Jag har valt att leva ett nyktert liv idag men får jobba varje dag med mina verktyg som jag har lärt mig att använda för att ha ett inre lugn mellan hjärna och hjärtat. Jag är aktiv i föreningen Balans Västerås och sitter med i styrelsen. Jobbar också med brukarrevisioner.

Att möta människor i olika situationer är ett stort intresse för mig så jag fungerar bäst att föreläsa om man kan få igång en debatt där ni lyssnare ställer frågor eller vill berätta något som berör när jag berättar min sanning.