Jag kom till världen en kall januaridag i en tid då psykisk sjukdom och ohälsa ännu var tabu att tala om. Under min barndom utvecklade jag stark ångest, som härom året fick sitt namn – generaliserat ångestsyndrom. Efter en lårbensfraktur utvecklade jag ett läkemedelsberoende. Längre fram, efter ytterligare diverse fysiska krämpor, var morfinet min ständiga följeslagare. Först i vuxen ålder drabbades jag av en psykos efter perioder av både depression och mani. Då tog jag mod till mig och kastade ut min förra sambo. Intet ont anande banade detta väg för att jag idag lever lycklig med min nuvarande sambo och vår katt Nisse. Det dröjde fram till år 2006 innan jag fick min psykiska diagnos, schizoaffektivt syndrom blandad typ. Tack vare behandling bestående av mediciner och samtal mår jag numera relativt bra, med vissa undantag naturligtvis. Tid över annan har jag mått oerhört dåligt både psykiskt och fysiskt. Jag brinner för att dela med mig av mina erfarenheter och upplevelser. Att förmedla hopp till mina medmänniskor är bland mina viktigaste uppgifter i livet!