Under Cecilia Jalders föreläsning får vi höra om hur hon under barndomen utvecklade en stark ångest. Och hur det är att leva med ett schizoaffektivt syndrom, ångest och läkemedelsberoende. Men vi får också höra om hur hon hittade en väg bort från detta och hur hon idag lever i en vardag med sambo och katten Nisse.

Cecilia föddes en kall januaridag då det fortfarande var tabu att prata om psykisk sjukdom och ohälsa.

När hon och tvillingsystern var 6 år beslutade sig föräldrarna för att gå skilda vägar. Cecilia och systern bodde hos mamman och träffade pappan varannan helg vilket var väldigt vanligt på den tiden men otroligt jobbigt för Cecilia.

Cecilia som alltid varit pappas flicka ville bo hos pappan men det var ingen som frågade vad Cecilia och systern ville. Cecilia tyckte att det hade varit rättvist om de bott en hos var förälder. Nu tyckte hon synd om pappan som vart ensam. Här tror Cecilia att hennes ångest började.

Under barndomen utvecklade Cecilia den starka ångest som häromåret fick sitt namn – Generaliserat Ångestsyndrom. Hon kommer ihåg hur hon bland annat kunde ligga på golvet och skrika rakt ut.

Efter en lårbensfraktur som vuxen utvecklade hon även ett läkemedelsberoende och längre fram i livet efter ytterligare fysiska krämpor så var morfin hennes ständiga följeslagare.

I vuxen ålder drabbades hon av en psykos efter perioder av både depression och mani.

Det dröjde fram till år 2006 innan Cecilia fick sin psykiska diagnos, *Schizoaffektivt syndrom blandad typ.

Efter att ha fått diagnosen stod Cecilia verkligen på noll hon tog då mod till sig och kastade ut sin dåvarande sambo, intet ont anande banade detta väg för att hon idag lever lycklig tillsammans med sin nya sambo och katten Nisse. Med en behandling av både mediciner och samtal har Cecilia en vardag där hon mår relativt bra med vissa undantag förstås.

Idag arbetstränar Cecilia, dock med en helt ny inriktning än vad hon utbildat sig till.

Vardagen är idag inte bara ett svart mörker utan det finns kraft och motivation att ta tag i eventuella problem som dyker upp.

Under föreläsningen berättar Cecilia öppet om hur hon mått oerhört dåligt både psykiskt och fysiskt. Hur det vände och hur livet ser ut idag. Cecilia brinner för att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser för att förmedla hopp till både dem som mår dåligt men även till anhöriga. Detta ser hon som en oerhört viktig uppgift i livet och genom att dela med sig av sitt liv och sina erfarenheter så ökar hon vår kunskap och förståelse!

”Schizoaffektivt syndrom är en psykiatrisk diagnos för en grupp psykiska störningar, som uppvisar drag av såväl schizofreni som affektiv störning och vilka uppkommer episodiskt. Störningarna kan vara mer maniska eller depressiva beroende på typ. Schizoaffektivt syndrom karakteriseras av maniska episoder eller upprepade depressioner kombinerat med psykotiska episoder utan depression eller mani. Psykotiska symtom inkluderar hallucinationer, vanföreställningar och desorganiserat tal. Vanligen ses schizoaffektivt syndrom som ett schizofreniliknande tillstånd” Källa: Wikipedia